ร่วมบริจาค

posted on 25 Aug 2008 11:06 by thaisantisook

  

 

  โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่  2 

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ 

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อดูวิธีการบริจาคเงินสมทบทุน

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อตรวจสอบสลิปการรับบริจาค 

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อตรวจสอบบัญชีไทยช่วยสันติสุข

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อตรวจสอบรายการรับบริจาค

  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของฯ ส่งทางไปรษณีย์ สนับสนุนภารกิจมวลชนสัมพันธ์ของทหาร-ตำรวจ มอบของให้ชาวบ้านและนักเรียน

   คลิ๊กที่นี้  เพื่อบริจาคยาสามัญประจำบ้าน  อุปกรณ์การกีฬา  ขนมและของเด็กเล่น

 และเขียนจดหมายให้กำลังใจทหารและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

   คลิ๊กที่นี้  เพื่อร่วมเขียนจดหมายให้กำลังใจแก่ทหารและตำรวจใน 3 จวต.