ห้องภาพ

posted on 01 Sep 2008 17:31 by thaisantisook

 

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อชมภาพภารกิจของทหารและตำรวจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อชมภาพกิจกรรมของสมาชิกโครงการไทยช่วยสันติสุข

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อชมภาพจดหมายให้กำลังทหาร-ตำรวจ และจดหมายให้กำลังใจคณะทำงานของโครงการฯ 

  คลิ๊กที่นี้  เพื่อชมคลิปวีดีโอ ภาพภารกิจและเหตูการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้