ติดต่อเรา

posted on 01 Sep 2008 19:25 by thaisantisook

 

 

  ติดต่อ  โครงการไทยช่วยสันติสุข  ครั้งที่ 2 

1.  แผนกประชาสัมพันธ์ ประสานงานทั่วไป 

     e-mail  ;  thaisantisook@gmail.com

 

2.  แผนกการเงิน ตรวสอบสลิป เช็คบุคแบงค์

     e-mail  ;  slip.thaisantisook@gmail.com

 

3.  ที่อยู่โครงการ

      โครงการไทยช่วยสันติสุข  ครั้งที่ 2  อาคาร พญาไท พล่าซ่า  ขั้นที่ 20

       เลขที่ 128 / 215   ถนนพญาไท  แขวง-เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400